Energy consumption analysis for elevator system

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKähkipuro, Matti
dc.contributor.authorKallunki, Juha
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorOvaska, Seppo
dc.date.accessioned2020-12-04T18:50:31Z
dc.date.available2020-12-04T18:50:31Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractTyössä esitetään erilaisten hissikäyttöjen laskentamallit. Käsiteltävät käytöt ovat kestomagneettitahtimoottorilla, oikosulkumoottorilla sekä tasavirtakoneella varustetut hissikäytöt. Lisäksi työssä esitellään hydraulihissi sekä vastapainoton köysihissi. Työn tarkoituksena oli muodostaa mahdollisimman tarkat mallit käsiteltäville hissikäytöille, pääasiallisena tarkoituksena määrittää hissien energiankulutus. Lisäksi työssä käsiteltiin hissin mitoitukseen liittyviä seikkoja. Laskentamallia käytettiin toteutettavassa energiankulutuslaskentaohjelmistossa. Laskentaohjelma toteutettiin VB.NET ohjelmointikieltä käyttäen. Ohjelmaa tullaan käyttämään mm. erilaisiin markkinointitarkoituksiin KONE Oyj:ssä. Saatuja laskentatuloksia vertailtiin mitattuihin hissikäyttöihin, ja näin pyrittiin varmistumaan laskennan oikeellisuus. Lopuksi hissikäyttöjä vertailtiin keskenään ja näin todettiin, mikä hissikäyttö on edullisin energiankulutukseltaan kuhunkin tilanteeseen.fi
dc.format.extent89
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91996
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450831
dc.language.isofien
dc.programme.majorTehoelektroniikkafi
dc.programme.mcodeS-81fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordelevator driveen
dc.subject.keywordhissikäyttöfi
dc.subject.keywordelevatoren
dc.subject.keywordhissifi
dc.subject.keywordenergy consumptionen
dc.subject.keywordenergiankulutusfi
dc.subject.keywordsimulationen
dc.subject.keywordsimulointifi
dc.titleEnergy consumption analysis for elevator systemen
dc.titleHissien nostojärjestelmien energiankulutuksen vertailufi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_33281
local.aalto.idinssi26398
local.aalto.openaccessno
Files