Hissien nostojärjestelmien energiankulutuksen vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Työssä esitetään erilaisten hissikäyttöjen laskentamallit. Käsiteltävät käytöt ovat kestomagneettitahtimoottorilla, oikosulkumoottorilla sekä tasavirtakoneella varustetut hissikäytöt. Lisäksi työssä esitellään hydraulihissi sekä vastapainoton köysihissi. Työn tarkoituksena oli muodostaa mahdollisimman tarkat mallit käsiteltäville hissikäytöille, pääasiallisena tarkoituksena määrittää hissien energiankulutus. Lisäksi työssä käsiteltiin hissin mitoitukseen liittyviä seikkoja. Laskentamallia käytettiin toteutettavassa energiankulutuslaskentaohjelmistossa. Laskentaohjelma toteutettiin VB.NET ohjelmointikieltä käyttäen. Ohjelmaa tullaan käyttämään mm. erilaisiin markkinointitarkoituksiin KONE Oyj:ssä. Saatuja laskentatuloksia vertailtiin mitattuihin hissikäyttöihin, ja näin pyrittiin varmistumaan laskennan oikeellisuus. Lopuksi hissikäyttöjä vertailtiin keskenään ja näin todettiin, mikä hissikäyttö on edullisin energiankulutukseltaan kuhunkin tilanteeseen.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Kähkipuro, Matti
Keywords
elevator drive, hissikäyttö, elevator, hissi, energy consumption, energiankulutus, simulation, simulointi
Other note
Citation