Pysyvän asiakassuhteen luominen vientiyrityksen kannalta. - Suomalaisten PK-yritysten kokemuksia asiakassuhteen alkuvaiheista ranskalaisen asiakkaan kanssa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Vienti, Asiakkaat, Suhdetoiminta, Pienyritykset, PKT-yritykset, Ranska
Other note
Citation