Make it visible - Deploying Scrum in software development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 101 s. + liitt. 4
Series
Abstract
Software has become more and more complex since the early days of software development and is present in most technical everyday solutions. Therefore the ability to deliver high quality software fast has become even more important. Agile methods are one approach trying to address this need. This study examines the ability of agile to respond to the needs the software projects are facing. The literature review presents the agile and lean thinking in general and in more details some agile methods, namely Extreme Programming and Scrum. Evolutionary project management and Rational Unified Process are also covered. The agile promise of these practices is then tried out in one case project. The expectation is to get better quality faster and to improve the predictability of the schedule and outcome of the project. At the same time the team will become more accountable for the project and get a better understanding of the features to be developed. In the case study project a faster release cycle could not be achieved and it is difficult to evaluate whether the quality improved or remained the same. However, the predictability of the schedule and outcome increased as well as the prioritization of the content. Overall understanding of the new feature was also increased. The research method used in the study is action research and a questionnaire survey was also conducted.

Ohjelmistosovellukset ovat yhä enemmän osana jokapäiväistä elämäämme. Ohjelmistot ovat myös monimutkaistuneet huomattavasti sitten ohjelmistotuotannon alkuaikojen. Tästä syystä onkin tullut entistä tärkeämmäksi saada aikaiseksi parempilaatuisia ohjelmistoja nopeammilla aikatauluilla. Ketterät menetelmät ovat yksi tapa, joilla näihin haasteisiin yritetään vastata. Työssä tarkastellaan ketterien menetelmien lupauksia ja niiden toteutumista yhdessä tapausprojektissa. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään ketterää ajattelua ja käytännön menetelmiä, kuten Extreme programming ja Scrum. Myös varhaisempi Evolutionaarinen projektinhallinta ja Rational Unified Process esitellään lyhyesti. Kirjallisuuden perusteella voidaan odottaa ketterien menetelmien nopeuttavan läpimenoaikaa, parantavan laatua sekä aikataulun ja sisällön ennustettavuutta. Lisäksi tiimin sitoutuneisuus, vastuunotto sekä ymmärrys uudesta toiminnallisuudesta kasvavat. Tapausprojektissa aikataulun nopeutumista ei voida havaita. On myös vaikea todentaa onko laatu pysynyt samana vai parantunut. Ennustettavuus parani selkeästi samoin kuin tiimin osaaminen uudesta toiminnallisuudesta, mikä voidaan päätellä kyselytutkimuksen tuloksista.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Keywords
agile, ketterät menetelmät, project management, projeltinhallinta, software development, ohjelmistotuotanto, Scrum, Scrum
Other note
Citation