Fabrication of an Integrated Microfluidic Chip for Point-Of-Care Diagnostics

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Tutkimustyön aiheena on löytää sopivat materiaalit ja valmistustavat DoC chipin etuosan valmistamiseksi sen jälkeen kun sitä on suunniteltu. Etuosassa chippia suoritetaan näytteiden kuljetus ja sekoitus. Työssä tutkitaan ja vertaillaan kirjallisuudessa olemassa olevat valmistustavat oletettavasti parhaiten soveltuville materiaaleille. Nämä materiaalit ovat pii, lasi kuten pyrex ja erilaiset polymeerit. Tutkimuksessa selvisi, että DoC chipin etuosan valmistamiseksi tarvitaan kolmikerrosrakennetta. Välikerroksen materiaalina on käytetty PDMS:ää. PDMS välikerroksen tarvittavat rakenteet on valmistettu molemmille puolille valumuokkaamalla . Pohja- ja päälikerroksena on Pyrex-lasi, jonka ylimpään kerrokseen on valmistettu peruslithografiamenetelmää käyttäen liikkumatilaa pumppujen magneeteille ja aukko naytteelle. Pohjakerros substraattiin on sijoitettu tarvittavat magneettikenttä- ja lämpölähteet sekä elektroniset kompponentit. PDMS:n plasmaoksidointi ja sen jälkeinen lämpökäsittely korkeassa paineessa on todettu muodostavan vahvaa PDMS-lasi bondaus.
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Balachandran, Wamadeva
Turunen, Markus
Keywords
BioMEMS, BioMEMS, microfluidic systems, microfluidistiikka, lab-on-a-chip, µ TAS
Other note
Citation