Digital Platforms for Livelihoods in the Global South - Developing the Tech Mediator Model

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorWinschiers-Theophilus, Heike, Prof., Namibia University of Science and Technology, Namibia
dc.contributor.authorKeskinen, Pietari
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Computer Scienceen
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorNieminen, Marko, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.date.accessioned2022-03-09T10:00:08Z
dc.date.available2022-03-09T10:00:08Z
dc.date.defence2022-04-01
dc.date.issued2022
dc.description.abstractVarious types of digital services can offer multiple opportunities to improve livelihoods in the informal economy of the Global South. One of these types of services are the digital multi-sided platforms which create value by facilitating transactions between different types of users. Using these services, informal economy workers in the Global South could connect with users from the Global North to access resources outside of their own communities. However, there are various barriers that prevent informal economy workers from utilising these platforms. They might lack access to the necessary technical infrastructures or not possess all the required skills. This dissertation aims to find practical solutions to connect the users from the Global South to the beneficial global platforms. To utilise the resources available to Global South workers, this dissertation introduces the concept of a tech mediator, a person specifically trained to help their community members. Tech mediators carry this out by identifying which services fit their context, explaining the services to their community members, and supporting the community members while they use the services. Briefly, the tech mediator is a human interface to services which would benefit their community. Furthermore, this dissertation presents the full tech mediator model, lists their responsibilities, and positions them in relation to other stakeholders and resources in their community. The concept of tech mediator has been created in collaboration with two communities in Namibia by using participatory design methodologies. In the workshops presented in this dissertation, the need for tech mediators was identified, the concept was developed with the community members, and then tested in their community. A study is also presented of a similar structure used in commercial operations in Tanzania. The tech mediator model is the central contribution of this dissertation. The tech mediator model is in itself a practical solution which can connect users from the Global South to the global platforms; thus, it should be of interest to practitioners. The tech mediator model also contributes to the concept of technology champion by providing a connection to the digital platforms, as well as a complete list of the responsibilities held by the mediators when serving their community. Finally, this dissertation advocates the use of digital platforms to alleviate issues in the Global South, while acknowledging the potential issues that might rise.en
dc.description.abstractErilaiset digitaaliset palvelut voivat tarjota lukuisia keinoja elinkeinojen parantamiseen globaalissa etelässä. Yksi näistä digitaalisten palveluiden tyypeistä ovat useapuoliset alustat, jotka tuottavat lisäarvoa fasilitoimalla käyttäjien välistä vuorovaikutusta. Näitä palveluita käyttämällä epävirallisessa taloudessa toimivat työntekijät voisivat olla yhteydessä käyttäjiin globaalista pohjoisesta. Tällä tavoin globaalin etelän käyttäjät voisisivat päästä näin käsiksi resursseihin, jotka ovat normaalisti heidän ulottamattomissaan. Useanpuolisten alustojen käyttöönottamisessa globaalissa etelässä liittyy kuitenkin useita erilaisia esteitä. Epävirallisen talouden toimijoilla saattaa olla vaikeuksia päästä käsiksi digitaalisten palveluiden käyttämiseen tarvittavaan tekniseen infrastruktuuriin. Heillä saattaa myös olla puutteelliset kyvyt käyttää uudenlaisia digitaalisia palveluita. Tämä väitöskirja tähtää käytännön ratkaisujen löytämiseen globaalin etelän käyttäjien yhdistämiseksi heille hyödyllisiin globaaleihin alustoihin. Jotta globaalin etelän epävirallisille työntekijöille saatavilla olevia resursseja olisi mahdollista täysimääräisesti hyödyntää, tässä väitöskirjassa esitellään teknologiavälittäjän konsepti. Teknologiavälittäjä on henkilö, joka on saanut erityisen koulutuksen jonka ansiosta hän voi auttaa yhteisönsä jäseniä digitaalisten palveluiden käytössä. Teknologiavälittäjät identifioivat ympäristöönsä sopivia palveluita, selittävät ne yhteisönsä muille jäsenille, ja tarjoavat tukea näiden palveluiden käytössä. Lyhyesti sanottuna teknologiavälittäjä on ihmiskäyttöliittymä yhteisöä hyödyttäviin palveluihin. Tämä väitöskirja esittää koko teknologiavälittäjän konseptin, kokoaa heidän vastuunsa, ja sijoittaa heidät suhteessa muihin yhteisön sidosryhmiin ja resursseihin. Teknologiavälittäjän konsepti on luotu yhteistyössä kahden namibilaiasen yhteisön kanssa käyttäen osallistavan suunnittelun menetelmiä. Tässä väitöskirjassa esitellyissä työpajoissa tarve teknologiavälittäjille on ensin tunnistettu, ja sen jälkeen onseptia on kehitetty ja testattu yhteistyössä yhteisön jäsenten kanssa. Lisäksi väitöskirjassa esitetään tutkimus samankaltaisen rakenteen käytöstä kaupallisessa ympäristössä Tansaniassa. Teknologiavälittäjän konsepti on tämän väitöskirjan keskeinen kontribuutio. Teknologiavälittäjä on itsessään käytännön malli, jolla käyttäjiä globaalista etelästä voidaan yhdistää globaalisti toimiviin digitaalisiin alustoihin. Näin ollen se on sinällään relevantti alan toimijoille. Teknologivälittäjän malli kontribuoi myös "teknologia esitaistelijan" (engl. technology champion) käsitteeseen yhdistämällä siihen digitaaliset alustat. Lisäksi teknologiavälittjän mallissa määritellään yhteisöä palvelevan toimijan vastuut ja velvollisuudet. Lopuksi, tämä väitöskirja ottaa myös positiivisen kannan digitaalisten alustojen käyttämiseen globaalissa etelässä, muistaen tosin aiheeseen potentiaalisesti liittyvät riskit.fi
dc.format.extent139 + app. 83
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-64-0731-9 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-64-0730-2 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/113238
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-64-0731-9
dc.language.isoenen
dc.opnTukiainen, Markku, Prof., University of Eastern Finland
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Keskinen P., Samuel M., Afrikaaner H., Winschiers-Theophilus H. A Community-Initiated Website Development Project: Promoting a San Community Campsite Initiative. Proceedings of AfriCHI 2021: 3rd African Human-Computer Interaction Conference: Inclusiveness and Empowerment, pages 1-11, Maputo, Mozambique, March 2021. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2021112410363. DOI: 10.1145/3448696.3448698
dc.relation.haspart[Publication 2]: Keskinen P., Arvila, N., Lungameni, A., Kambunga, A., Laurila R., Winschiers-Theophilus, H., Nieminen, M. Local Tech Mediators - A Human Access Point to Global Crowdfunding Platforms. Accepted for publication in CoDesign, 2021. DOI: 10.1080/15710882.2021.1912776
dc.relation.haspart[Publication 3]: Keskinen, P., Chivuno-Kuria, S., Müller, A. Winschiers-Theophilus, H., Nieminen M.. Digital microwork as a livelihood strategy in a Namibian informal settlement. Accepted for publication in The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 2021. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202201261436. DOI: 10.1002/isd2.12197
dc.relation.haspart[Publication 4]: Keskinen P., Arvila, N., Winschiers-Theophilus, H., Nieminen, M. The Effect of Digital Community-Based Tourism Platform to Hosts’ Livelihood. Communications in Computer and Information Science: IDIA2020 - Evolving Perspectives on ICTs in the Global Souths, vol 1236, p. 3-16, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-52014-4_1
dc.relation.haspart[Publication 5]: Keskinen P., Winschiers-Theophilus H. Worker Empowerment in the Era of Sharing Economy Platforms in the Global South. In Proceedings of the 16th Participatory Design Conference 2020 - Participation(s) Otherwise - Volume 2, Manizales, Columbia, p. 30-34, June 2020. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202008285213. DOI: 10.1145/3384772.3385147
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL THESESen
dc.relation.ispartofseries39/2022
dc.revWyche, Susan, Assoc. Prof., Michigan State University, USA
dc.revHeeks, Richard, Prof., University of Manchester, UK
dc.subject.keywordglobal Southen
dc.subject.keyworddigital platformsen
dc.subject.keywordsustainable livelihoodsen
dc.subject.keywordinformal economyen
dc.subject.keywordglobaali eteläfi
dc.subject.keyworddigitaaliset alustatfi
dc.subject.keywordkestävät elinkeinotfi
dc.subject.keywordepävirallinen talousfi
dc.subject.otherComputer scienceen
dc.titleDigital Platforms for Livelihoods in the Global South - Developing the Tech Mediator Modelen
dc.titleDigitaaliset alustat elannon hankkimisessa globaalissa etelässä: teknologiavälittäjämallin kehitysfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.acrisexportstatuschecked 2022-04-01_1222
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2022_03_08_klo_13_17
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526407319.pdf
Size:
3.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format