Teollisuuteen ja maatalouteen sovellettujen aikatutkimusmenetelmien tilastollisten perusteiden vertailu. 1. Olosuhteita ja työtilannetta määräävät tilastot. 2. Tilastolliset menetelmät suoritusten tason arvioinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
40 s. + liitt. 10
Series
Description
Supervisor
Niini, Eino M.
Keywords
Other note
Citation