Laivan ja massiivisen jäälautan epäsymmetrisen törmäyksen matemaattinen mallintaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
Kul-62
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Riska, Kaj
Keywords
Other note
Citation