Document management in distributed project delivery business

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRanta, Mervi
dc.contributor.authorPelto-Aho, Kirsi
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorMäntylä, Martti
dc.date.accessioned2020-12-03T23:31:40Z
dc.date.available2020-12-03T23:31:40Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractDiplomityö käsittelee dokumentinhallintaa hajautetussa projektiliiketoiminnassa. Tavoitteena on ensisijaisesti tutkia hajautetun projektidokumentinhallinnalle asettamia vaatimuksia. Toissijaisena tavoitteena on perehtyä erilaisiin WWW- ja Internet-pohjaisiin sovelluksiin. Työ vastaa seuraaviin kysymyksiin:. Minkälaisia vaatimuksia hajautettu projektiliiketoiminta asettaa dokumentinhallinnalle?. Kuinka näihin vaatimuksiin voidaan vastata olemassaolevien teknologioiden avulla?. Tutkimusmenetelminä ovat olleet kirjallisuustutkimus sekä esimerkkitapaukseen perehtyminen. Esimerkkiyrityksenä on Jaakko Pöyry Oy. Aluksi määritellään tärkeimmät käsitteet ja ongelma-alueet, tämän jälkeen esitellään case-yrityksen nykytilanne, samoin kuin sen rajoitukset. Dokumenttien elinkaaret esitellään tässä yhteydessä. Kirjallisuustutkimuksen ja esimerkin jälkeen esitetään ryhmitellyt vaatimukset. Nämä vaatimukset johtavat siihen, että joitain teknologioita tulee tarkastella lähemmin. Yleisten ratkaisutyyppien esittelyn jälkeen käydään läpi muutama esimerkkiohjelmisto vaatimuksien avulla. Lopuksi käsitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita sekä tulevaisuudennäkymiä ja ongelmia.fi
dc.format.extentxiii + 95
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87192
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120446030
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietotekniikkafi
dc.programme.mcodeTik-86fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordproject businessen
dc.subject.keywordPDMfi
dc.subject.keyworddocument managementen
dc.subject.keywordWorld Wide Webfi
dc.subject.keywordgroupwareen
dc.subject.keywordprojektiliiketoimintafi
dc.subject.keywordPDMen
dc.subject.keyworddokumentinhallintafi
dc.subject.keywordWorld Wide Weben
dc.subject.keywordryhmätyöohjelmistotfi
dc.subject.keywordrequirementsen
dc.subject.keywordtuotetiedonhallintafi
dc.subject.keywordhajautusfi
dc.subject.keywordvaatimuksetfi
dc.titleDocument management in distributed project delivery businessen
dc.titleHajautetun projektiliiketoiminnan dokumentinhallintafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_40114
local.aalto.idinssi14628
local.aalto.openaccessno
Files