Document management in distributed project delivery business

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
en
Pages
xiii + 95
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee dokumentinhallintaa hajautetussa projektiliiketoiminnassa. Tavoitteena on ensisijaisesti tutkia hajautetun projektidokumentinhallinnalle asettamia vaatimuksia. Toissijaisena tavoitteena on perehtyä erilaisiin WWW- ja Internet-pohjaisiin sovelluksiin. Työ vastaa seuraaviin kysymyksiin:. Minkälaisia vaatimuksia hajautettu projektiliiketoiminta asettaa dokumentinhallinnalle?. Kuinka näihin vaatimuksiin voidaan vastata olemassaolevien teknologioiden avulla?. Tutkimusmenetelminä ovat olleet kirjallisuustutkimus sekä esimerkkitapaukseen perehtyminen. Esimerkkiyrityksenä on Jaakko Pöyry Oy. Aluksi määritellään tärkeimmät käsitteet ja ongelma-alueet, tämän jälkeen esitellään case-yrityksen nykytilanne, samoin kuin sen rajoitukset. Dokumenttien elinkaaret esitellään tässä yhteydessä. Kirjallisuustutkimuksen ja esimerkin jälkeen esitetään ryhmitellyt vaatimukset. Nämä vaatimukset johtavat siihen, että joitain teknologioita tulee tarkastella lähemmin. Yleisten ratkaisutyyppien esittelyn jälkeen käydään läpi muutama esimerkkiohjelmisto vaatimuksien avulla. Lopuksi käsitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita sekä tulevaisuudennäkymiä ja ongelmia.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Ranta, Mervi
Keywords
project business, PDM, document management, World Wide Web, groupware, projektiliiketoiminta, PDM, dokumentinhallinta, World Wide Web, ryhmätyöohjelmistot, requirements, tuotetiedonhallinta, hajautus, vaatimukset
Other note
Citation