Eco-efficient customer concepts in urban development

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTuomainen, Antti
dc.contributor.authorRistimäki, Miro
dc.contributor.departmentMaanmittaustieteiden laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJunnila, Seppo
dc.date.accessioned2020-12-23T13:10:47Z
dc.date.available2020-12-23T13:10:47Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractClimate change and global warming has brought new challenges to urban development worldwide. It questions our current practises in development and challenges us to find new solutions to these rising issues. Additionally, demographical changes in the society indicate a strong movement towards urbanization, which adds political pressure for developing eco-efficient cities. To achieve sustainable development in our society the focus is directed on the built environment and the construction industry. This study concentrates on creating feasible eco-efficient concepts that can be implemented in the urban development process by the construction developer. These concepts are created with a constructive research approach, where concepts are identified from the literature review and thematic expert interviews and their marketability and interest is tested with a customer-oriented questionnaire. The customer-oriented questionnaire which included the 20 largest cities in Finland (by population) revealed that an integrated design process, eco-efficient traffic and transportation solutions, and eco-efficient complementary development are appealing customer concepts in urban development. Local energy procurement and management was also perceived as a significant element when developing sustainable urban areas. The research outcome of this study provided three concept constructions that can be used by the developer to respond to the market change in the construction industry. In these concepts both processes and operational tools are present in order to provide a comprehensive approach to engage in sustainable development. By further developing and implementing these concepts, they will provide customer value to cities by the developer, in order to maintain and improve the sustainable quality of life and welfare in our urban society.en
dc.description.abstractIlmastonmuutos on tuonut uusia haasteita kaupunkikehitykseen maailmanlaajuisesti. Se kyseenalaistaa nykyisiä menetelmiä ja haastaa meidät löytämään uusia ratkaisuja näihin nouseviin ongelmiin. Lisäksi demograafiset muutokset yhdyskunnassamme viittaavat vahvaan kaupungistumiseen joka lisää poliittista painetta kehittämään ekotehokasta kaupunkirakennetta. Saavuttaaksemme kestävää kehitystä on huomion keskipiste kohdistettava rakennettuun ympäristöön sekä rakennusteollisuuteen. Tämä tutkimus keskittyy kehittämään toteuttamiskelpoisia ekotehokkaita konsepteja joita rakennuttaja voi implementoida kaupunkikehitysprosessiin. Nämä konseptit ovat luoto konstruktiivisella tutkimusmenetelmällä jossa konsepteja on tunnistettu kirjallisuuskatsauksella sekä temaattisilla asiantuntijahaastatteluilla. Konseptien markkinoitavuus ja kiinnostus on testattu asiakaslähtöisellä kyselyllä. Asiakaslähtöinen kysely joka kohdistettiin Suomen 20 isoimmille kaupungeille (väkiluvun mukaan) paljasti että integroitu suunnittelu prosessi, ekotehokkaat liikenne- ja liikkumisratkaisut, sekä ekotehokas täydennysrakentaminen ovat kysyttyjä asiakaskonsepteja kaupunkikehityksessä. Paikallinen energiantuotanto nousi myös merkittäväksi tekijäksi kun ollaan kehittämässä ekotehokasta kaupunkirakennetta. Tutkimuksen lopputulos on kolme asiakaskonseptia joita rakennuttaja voi käyttää vastatakseen rakennusteollisuuden muuttuvaan markkinatilanteeseen. Nämä konseptit pitävät sisällään prosesseja sekä operatiivisia työkaluja jotta kokonaisvaltainen lähestymistapa mahdollistaisi kaupunkikehityksen kestävän kehityksen puitteissa. Jatkojalostamalla ja implementoimalla näitä konsepteja rakennuttaja voi tuottaa asiakasarvoa kaupungeille niin että kestävän kehityksen elämän laatu ja hyvinvointi säilyisi sekä paranisi kaupunkikuvassamme.fi
dc.format.extentxiv + 99 + [12]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98985
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122357812
dc.language.isoenen
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordurban developmenten
dc.subject.keywordkaupunkikehitysfi
dc.subject.keywordeco-efficiencyen
dc.subject.keywordekotehokkuusfi
dc.subject.keywordsustainable developmenten
dc.subject.keywordkestävä kehitysfi
dc.subject.keywordcustomer conceptsen
dc.subject.keywordasiakaskonseptitfi
dc.titleEco-efficient customer concepts in urban developmenten
dc.titleEkotehokkaat asiakaskonseptit kaupunkikehityksessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_91447
local.aalto.idinssi41367
local.aalto.openaccessno
Files