Performance optimisation of UMTS Radio Network towards Quality of Service

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
xi1i + 87
Series
Abstract
Matkapuhelinoperaattorit ympäri maailman kasvattavat UMTS -verkkojensa datanopeuksia HSPA -teknologian avulla, mikä vihdoin mahdollistaa mobiili-Internetin. Suuremmat datanopeudet mahdollistavat uudenlaisia palveluita, joilla on hyvin erilaisia vaatimuksia verkon suorituskyvylle. Selvitäkseen kasvavasta datamäärästä ja vaihtelevista vaatimuksista operaattorit ovat joutuneet etsimään uudenlaisia keinoja käyttää verkon resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia operaattorin keinoja optimoida UMTS - verkkonsa radiorajapinnan suorituskykyä täyttääkseen palveluiden ja asiakkaiden vaatimukset. Työn teoriaosassa tutkittiin 3GPP:n määrittelemää QoS -arkkitehtuuria, matkapuhelinverkossa tarjottavien palveluiden verkolle asettamia vaatimuksia sekä HSPA -teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia täyttää kyseiset vaatimukset. Lisäksi työssä suoritettiin laboratoriomittaukset, joilla tutkittiin saatavilla olevien radioverkon optimointitoiminteiden suorituskykyä. Mittaustemme mukaan palveluiden priorisointi on hyvä keino taata kriittisten palveluiden resurssit verkon ruuhkautuessa, mutta se ei ole ratkaisu verkon kapasiteettiongelmiin. Radioverkon suorituskykyä parantavilla ominaisuuksilla saavutettiin huomattavasti suuremmat hyödyt kaikille palveluille.
Description
Supervisor
Ott, Jörg
Thesis advisor
Setälä, Jussi
Keywords
QoS, priorisointi, differentiation, HSPA, UMTS
Other note
Citation