Autoconfiguration Alternatives and Service Architectures in Ad Hoc Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
129
Series
Abstract
Master's thesis will introduce architectures, which can be applied to Ad Hoc networks. By collaboration of existing protocols reliable solution alternatives can be created in order to offer global services to users of Ad Hoc networks. An Ad Hoc network has usually wireless links and its topology is dynamic. Internal datagram forwarding requires an efficient routing protocol and IP addressing. The IP addressing can be arranged automatically by IETF's auto-configuration protocols. For global IPv4 addressing some stateful elements, like DHCP, are needed. When using IPv6 protocol, global connectivity is feasible to be implemented by using only stateless·elements, like stateless auto-configuration, with router advertisements. Mobile IP makes it possible to allow node or network mobility. Internal services in Ad Hoc networks can be discovered by mDNS protocol. Global services can be found by some directory services - for example by Jini, SLPv2 or DNS-SD. Database services in the core can be HTTP based, plain shared disk access or Java based Jini services. HTTP services can be implemented by various scripting languages, some to mention PHP. Taking a global VoIP call or sending instant messages is possible from Ad Hoc networks, too.

Diplomityö esittelee arkkitehtuuriratkaisuja, joita voidaan soveltaa Ad Hoc -tietoverkoissa. Valmiita protokollia yhteen sovittamalla voidaan luoda luotettavia ratkaisuvaihtoehtoja globaalien palveluiden tarjoamiseen Ad Hoc-verkon käyttäjille. Ad Hoc -verkko on usein langaton ja sen topologia on dynaaminen. Sisäinen datagrammiliikenne vaatii tehokkaan Ad Hoc -reititysprotokollan ja IP-osoitteistuksen. Verkon sisäinen osoitteistus voidaan suorittaa automaattisesti IETF:n autokonfigurointitekniikoilla. Globaalin osoitteistuksen saavuttamiseksi tarvitaan IPv4-protokollaa käytettäessä tilallisia elementtejä kuten DHCP-palvelimia. IPv6:a käytettäessä globaali yhteydellisyys voidaan toteuttaa pelkillä tilattomilla elementeillä reititinmainostusten avulla. Mobile IP mahdollistaa päätelaitteen tai verkon vapaan liikkumisen. Ad Hoc-verkon sisäiset palvelut voidaan paikantaa mDNS-protokollalla. Globaalit palvelut voidaan löytää hakemistopalvelujen avulla esimerkiksi käyttäen Jini-, SLPv2- tai DNS-SD -protokollia. Runkoverkossa olevat tietokantapalvelut voivat olla http-pohjaisia, jaettuja levyresursseja tai esimerkiksi Java-pohjaisia Jini-palveluita. HTTP-palveluita voidaan toteuttaa erilaisilla kielillä kuten PHP:lla. Globaali VoIP -palvelu ja pikaviestimine on myös mahdollista Ad Hoc-verkoista.
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Keywords
autoconfiguration, autokonfigurointi, Ad Hoc, hakemistopalvelut, Manet, NeMo, MIP, service discovery
Other note
Citation