Kahden WWW-sisällönhallintajärjestelmän käytettävyyden kartoittaminen yhdistyvää versiota varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
The goal of this study was to find possible usability problems in two concurrent web content management systems. The first system under study is the product originally developed by the company, while the other was later aquired through a business acquisition. The need for this study is imminant due to the upcoming merge of the products' features. The original product will serve as basis for the future product. The study was divided into three parts. The goal of the first part was to find as many usability problems as possible from the original product using as few resources as possible. This was achieved using heuristic evaluation. After this, the most important features of both products were compared and evaluated using usability testing. This was the most important part of the study and was therefore granted time and resources. Finally, the new features for the original product were re-designed and reviewed using the pluralistic usability walk-through method. This study resulted in a long list of improvements necessary to enhance the usability of the coming version. The outcome serves as a good basis for future work.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden rinnakkaisen WWW -sisällönhallintatuotteen käytettävyysongelmat. Toinen näistä tuotteista on yrityksen alkuperäinen tuote ja toinen on päätynyt yritykselle yritysoston kautta. Tarve kyseiselle tutkimukselle ilmeni, koska yritys aikoo yhdistää nämä kaksi tuotetta käyttäen omaa alkuperäistä tuotettaan, eli päätuotetta pohjana. Tutkimus jaettiin kolmeen osaan, jossa ensimmäisessä pyrittiin pienin resurssein löytämään mahdollisimman monta käytettävyysongelma päätuotteesta. Tähän tarkoitukseen käytettiin heuristista arviointia. Seuraavaksi vertailtiin tuotteiden kriittisimpiä ominaisuuksia käytettävyystestien avulla. Tämä osa oli tutkimuksen laajin ja tärkein osa. Tutkimuksen viimeisen osan tavoitteena oli miettiä miten uudet ominaisuudet saataisi vietyä päätuotteeseen. Tätä varten suunniteltiin ominaisuuksista käyttöliittymäkuvat ja niihin sovellettiin ryhmäläpikäyntimenetelmää. Tuloksena saatiin kaikista osista kattava lista muutostarpeita. Nämä toimivat hyvin pohjana yhdistyvää versiota suunnitellessa.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Lampi, Mikko
Keywords
usability, käyttettävyys, heuristic evaluation, heuristinen arviointi, usability test, kaytettävyystesti, pluralistic walktrough, ryhmäläpikäynti, content management system, sisällönhallintajärjestelmät
Other note
Citation