Unusual uses for ordinary things – DIY-videot kikkoina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
38 + 9
Series
Abstract
Kirjallisen opinnäytteeni käsittelee Internetin ja sosiaalisen median DIY-videoita. Videoiden tekijät vaihtelevat miljoonia seuraajia saaneista ja valtavat määrät videoita tuottavista ”DIY-tehtaista” aina yksittäisiin ihmisiin, jotka esittelevät tileillään tuunauksiaan, käsitöitä tai erilaisia arkea helpottavia vinkkejä. DIY voi olla esimerkiksi muotoilua, käsitöitä, nikkarointia, taidetta, kodin korjaamista, ajanviete, poliittista toimintaa tai välttämättömyys. Pohdin Internetin DIY-videoiden katselua nimenomaan henkilökohtaisena, yksityisenä ja affektiivisena kokemuksena. Miksi DIY-kulttuurin potentiaali siitä, että kaikkea materiaalia voisi hyödyntää, kierrättää, nähdä uusin silmin, tehdä itse, ei läpäise kokemustani? Eikö tämä ole juuri se lupaus, johon muotoilijankin tulisi vastata? En kuitenkaan osaa kääntää katsettani videoista muuallekaan. Syvennyn opinnäytteessäni tähän ristiriitaan tarkemmin. Lähestyn DIY-videoita esteettisenä ilmiönä yhdysvaltalaisen kulttuuriteoreetikko Sianne Ngain (s. 1971) kikan (eng. gimmick) käsitteen kautta. Ngai katsoo kikkojen olevan erityisesti kapitalismin estetiikkaa, koska ne saavat sisältönsä kapitalististen, keskenään erottamattomien mekanismien, työ(voima)n, ajan ja arvon kautta. Tutkimuskysymykseni on: Mitä DIY-videoiden näkeminen kikkoina tekee kokemukselle? En keskity niinkään yksittäisten kuvien tai videoiden analyyttiseen arviointiin, vaan nimenomaan kuvien katseluun kokemuksena.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Van der Lei, Anna-Marie
Keywords
sosiaalinen media, estetiikka, verkkovideot, niksit, kapitalismi, muotoilu, kokemuksellisuus
Other note
Citation