Suuntaajalla syötetyn hissikäytön verkkoyliaallot

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Keywords
hissikäyttö, yliaallot, harmoninen, säröteho
Other note
Citation