Nykytekniikan vaikutuksesta lohkomis- ja halkomistoimitusten työnmenekkiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Ossi
Keywords
Other note
Citation