Pientalojen rakenteet ja tyyppisuunnittelu vuoteen 1948. Jälleenrakennuskauden kohdealue, perusparannusesimerkkejä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1980
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
166 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Lundsten, Bengt
Keywords
Other note
Citation