Systeemiohjelmiston viritys- ja testausjärjestelmän suunnittelu eräässä vikasietoisessa monimikroprosessorijärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
01.79
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Thesis advisor
Pulkkis, Göran
Keywords
Other note
Citation