Body in progress

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorWeselius, Hanna
dc.contributor.authorTuovinen, Päivi
dc.contributor.departmentMedian laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorParantainen, Jyrki
dc.date.accessioned2015-10-16T08:28:58Z
dc.date.available2015-10-16T08:28:58Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractIhminen on kautta aikojen muokannut kehoaan, joka on eri aikakausina ja eri kulttuuriympäristöissä muovautunut eri tavoilla. Nykyisin ruumis mielletään yksilöllisen ja sosiaalisen elämän keskukseksi, josta kertovat erilaisten ravinto-oppien, plastiikkakirurgian ja liikuntamuotojen suosio. Ilmiöt ovat kytköksissä kulttuurin estetisoitumiseen, median merkityksen kasvuun ja visuaalisen viestinnän vahvistumiseen. Suosittu liikuntalaji fitness-urheilu keskittyy kehoon, mutta myös sen kuvalliseen esittämiseen. Valokuvan avulla havainnollistetaan kehon edistymistä kohti lajin ihannetta; kiinteää, hoikkaa ja treenattua, mutta ei liian lihaksikasta vartaloa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella fitness-urheilua dokumentaarisen valokuvan keinoin ja tavoitteena on fitness-selfieiden ja henkilö- ja kisakuvien rinnalla tarjota erilainen esitys urheilulajista. Body in Progress -kuvasarja on toteutettu Helsingissä ja Lahdessa vuosina 2013–2015 järjestetyissä fitness-kilpailuissa. Kilpailulavan tapahtumien lisäksi kuvattiin tapahtumaympäristöä ja urheilijoiden valmistautumista kilpailuihin. Opinnäytteessä keskitytään nuoriin fitness-urheilijoihin, koska he ovat uusi ja kasvava harrastajakunta. Menetelmänä käytettiin havainnoivaa dokumentaarista työskentelytapaa. Tarkoituksena ei ole ohjata katsojan mielipidettä fitness-urheilusta, vaan ymmärtää alakulttuuria, joka toimii omassa suljetussa marginaalissaan, mutta on tullut esiin digitaalistuneen viestinnän avulla. Dokumentaaristen valokuvien lisäksi aineistona käytettiin lehdistä ja verkkosivustoilta kerättyä kuvallista ja kirjallista fitness-kuvaan liittyvään materiaalia. Aineiston käsittelyyn sovellettiin henkilövalokuvaan, dokumentaariseen valokuvaan ja urheilukuvaan liittyvää tutkimusta. Voimailuvalokuvien historia, representaatioiden toistojen vaikutus ja sukupuolittuneisuus ovat edelleen havaittavissa kehonmuokkaus- ja fitness-kuvissa. Tämä ilmenee stereotyyppisinä tapoina kuvata miehiä ja naisia ja alan lehdet ja teollisuus näyttävät pitävän perinnettä yllä. Valokuvien avulla tätä perinnettä voisi rikkoa rakennetun henkilökuvan tai taidekuvan keinoin. Taidekentän roolina voidaan nähdä myös vastakuvan ja kritiikin esittäminen vallitsevia vakiintuneita ruumiillisuuden representaatioita ja kauneusihanteita kohtaan.fi
dc.description.abstractHumans have shaped their body throughout history, and the image of a body has varied in different cultural environments and eras. Currently, our bodies also reflect our social and individual values. This can be seen in the popularity of different nutritional approaches and in the use of plastic surgery and exercise methods. These phenomena are linked to our growing visual communication, the influence of media and cultural emphasis on aesthetics. A popular exercise method called fitness sport focuses on the physical body but it also draws attention to the photographic portrayal of its practitioners. With the help of a photograph, the body formation towards its goal is documented, which is a fit, slim and a well-trained body – yet not too muscular. The aim of the study is to view fitness sport through photographic documentation and the purpose is to offer a different portrayal of the sport than what we are used to seeing in the form of so called fitness-selfies, or photographs taken in fitness competitions. The ‘Body in Progress’ photography series was shot in fitness competitions in Helsinki and Lahti in 2013–2015. Photographs were taken of the athletes preparing for the competitions, and at the actual competitions on location. Young athletes were the focus of the study because they are the newest and fastest growing group of fitness enthusiasts. The observational mode was used in the study and the aim is not to influence the viewer’s opinion of the fitness sport, but to help to understand this marginalized subculture, which has surfaced through digitalized communication. In addition to the photographs, visual and written data from fitness magazines and Internet web pages has been used. In this study findings of previous sport photograph research, editorial portrait and documentary photograph studies were utilized. The history of athlete photography, effect of representation repetition, and gender stereotypes can still be seen in fitness and body sculpting photographs. There are stereotypical portrayals of men and women and it seems that the industry and fitness magazines want to maintain this tradition. The tradition could be broken by using the editorial portrait method or by techniques of artistic photography. The role of art could be to present opposite portrayal and offer criticism against the prevailing representations of the body and physical ideal.en
dc.format.extent86
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18057
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201510164647
dc.language.isofien
dc.locationP1 OPINNÄYTTEET D 2015 Tuovinen
dc.programmefi
dc.subject.keywordkehonmuokkausfi
dc.subject.keywordruumiillisuusfi
dc.subject.keywordfitness-urheilufi
dc.subject.keyworddokumentaarinen valokuvausfi
dc.subject.keyworddokumentarismifi
dc.subject.keywordfitness-kuvafi
dc.titleBody in progressfi
dc.titleBody in progressen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.barcode1200561743
Files