Design of Very high speed Digital Subscriber Line (VDSL)networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli ratkaista, miten parhaiten siirrytään nykyisestä kupariverkosta laajakaistaiseen VDSL-verkkoon. Lähes joka kotiin vedetyt kupariparit muodostavat yhden kaikkein laajimmalle levinneistä access-eli tilaajaverkoista. Tämän kupariverkon muuttaminen laajakaistaiseksi kuituverkoksi on pitkä prosessi. Näyttää siltä, että parhaan kehitysvaihtoehdon tarjoavat hybridiratkaisut, jotka mahdollistavat kuparin korvaamisen kuidulla vähitellen. DSL-tekniikat tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää olemassa olevaa kupariverkko laajakaistaisiin yhteyksiin. Näistä tekniikoista nopein on VDSL, joka toimii parhaiten muutama sata metriä pitkien kupariparien kanssa. Nykyisen verkon rakennetta joudutaan muuttamaan, jotta VDSL toimisi. Kuitu on ulotettava lähelle tilaajia, ja sen seurauksena aktiivista elektroniikkaa joudutaan sijoittamaan tilaajaverkkoon. Passiivinen tilaajaverkko ei useinkaan tarjoa tähän hyviä mahdollisuuksia. Tilaajaverkkomallia käytettiin pohjana, kun tutkittiin muutamaa kehitysvaihtoehtoa, joissa kuitua käytetään tilaajaverkossa. Eri kehitysvaihtoehtojen arvioimiseen käytettiin karkeita hinta-arvioita. Tuloksena havaittiin, että verkon kehitys vaatii isoja investointeja. Varsinkin topologiat, joissa kuitu ulotetaan lähelle loppukäyttäjää, ovat kannattavia vasta silloin, kun VDSL tilaajamäärä on riittävän suuri. Työssä havaittiin myös, että potentiaalisten tilaajien jakautuminen tutkittavalle alueelle vaikuttaa suositeltavan kehitysvaihtoehdon valintaan oleellisesti.
Description
Supervisor
Laakso, Timo
Thesis advisor
Poikolainen, Pasi
Keywords
VDSL, access network, FTTC, network evolution, network topology, tilaajaverkot, verkon rakenne, verkon kehitys
Other note
Citation