Investigation of Frequency Converter Output Filtering for Two High-Speed Induction Motor Drives

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorNiiranen, Jouko
dc.contributor.authorEskola, Ville
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLuomi, Jorma
dc.date.accessioned2020-12-04T18:43:33Z
dc.date.available2020-12-04T18:43:33Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractTyössä tutkitaan simuloimalla taajuusmuuttajan passiivisen lähtösuodon vaikutusta kahteen suurnopeusoikosulkumoottorikäyttöön. Työn alussa esitetään oikosulkumoottorin ja jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan rakenteet sekä pulssinleveysmoduloinnilla tuotetun lähtöjännitteen sähkökäytölle aiheuttamat ongelmat. Lähtökuristimelle ja suurnopeusoikosulkumoottorille esitetään työssä mallit, jotka ottavat huomioon suuren taajuuden aiheuttaman virranahdon. Samoin esitetään mallien toteuttaminen Matlabin Simulink-ympäristössä. Simuloinneissa tutkitaan lähtökuristimen ja työssä mitoitettujen LC-suotimien vaikutusta moottorien virtalämpö- ja rautahäviöihin. Tutkittavat moottorit ovat luonteeltaan hieman erilaisia, mikä tulee hyvin esille simuloinneissa. Kun moottoreita kuormitetaan nimellisellä momentilla ilman lähtösuotoa, on pienempi hajainduktanssisen moottorin virran särö lähes kaksinkertainen verrattuna suurempihajainduktanssisen moottorin virran säröön. Suuri moottorivirran särö aiheuttaa ylimääräistä lämpenemistä ja alentaa moottorin kuormitettavuutta. Simulointien perusteella pieni hajainduktanssisen moottorin häviö saadaan minimoitua sopivalla lähtökuristimella, mutta suurempi hajainduktanssinen moottori vaatii häviöiden pienennykseen LC-suotimen. Kuristin pienentää virran säröä molemmissa moottoreissa, mutta kuristimen jännitealenemasta johtuva virran perusaallon kasvu lisää virtalämpöhäviöitä. Mitoittamalla moottorit nimellispisteessä alemmalle jännitteelle voidaan molempien moottorien virran säröä ja häviöitä pienentää lähtökuristimella ilman virtalämpöhäviöiden kasvua.fi
dc.format.extent73
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91862
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450697
dc.language.isofien
dc.programme.majorTehoelektroniikkafi
dc.programme.mcodeS-81fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordfrequency converteren
dc.subject.keywordtaajuusmuuttajafi
dc.subject.keywordhigh-speed induction motoren
dc.subject.keywordsuurnopeusoikosulkumoottorifi
dc.subject.keywordpassive output filteringen
dc.subject.keywordpassiivinen lähtösuotofi
dc.subject.keywordskin effecten
dc.subject.keywordvirranahtofi
dc.subject.keywordoutput chokeen
dc.subject.keywordlähtökuristinfi
dc.subject.keywordLC-filteren
dc.subject.keywordLC-suodinfi
dc.titleInvestigation of Frequency Converter Output Filtering for Two High-Speed Induction Motor Drivesen
dc.titleTaajuusmuuttajan lähtösuodon tutkiminen kahdessa suurnopeusoikosulkumoottorikäytössäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_33549
local.aalto.idinssi26205
local.aalto.openaccessno
Files