Luonnollisten ympäristöjen visuaalisesti koettu suurempi miellyttävyys verrattuna ihmisen muokkaamaan ympäristöön

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorSaraste, Frans
dc.contributor.authorHintsala, Sini
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorÖzer-Kemppainen, Özlem
dc.date.accessioned2023-12-24T16:10:37Z
dc.date.available2023-12-24T16:10:37Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractTässä kandidaatintyössä pyrin selvittämään, voidaanko valokuvien miellyttävyyden arviointiin perustuvan tutkimuksen pohjalta väittää, että ihminen pitää luonnonmaisemia ja luonnollisia elementtejä ihmisen vaikutuksen alaisia maisemia ja elementtejä visuaalisesti miellyttävämpänä. Työn edetessä havaitaan Yangin ja kollegoiden (2021) kirjallisuuskatsauksen sekä esimerkkitutkimusten (Wang, 2016; Batool ym., 2020; Batool ym., 2021: Chokor & Mene, 1992) tuloksista, että luonnonmaisemat ja luonnollisia elementtejä sisältävät tutkimukset koetaan usein miellyttävämmiksi, kuin täysin kaupunkimaiset maisemat. Kuitenkin huomataan myös, että tulokset eivät osoita luonnollisten maisemien täydellistä ylivoimaa, vaan ihmisen vaikutuksen alaiset, vihreitä elementtejä sisältävät maisemat pärjäävät tutkimuksissa hyvin. Lisäksi tarkastelen, miten evolutiivinen teoria on pyrkinyt selittämään empiirisen tutkimuksen havaintoja. Evolutiivisesta näkökulmasta tutkimustuloksissa havaitut yhtenevät preferenssit voivat olla yleisinhimillisiä, siis synnynnäisiä (Yang ym., 2021). Totean, että toistaiseksi ei voida yksioikoisesti väittää ihmisillä olevan luontaista tendenssiä pitää yleisesti luonnonmaisemia esteettisesti miellyttävinä. Lisää tutkimusta tarvitaan selvittämään, millaisten ryhmien sisällä tietyt maisemapreferenssit toistuvat, ja mistä toistuvuudet johtuvat. Tutkimuksissa havaittu toistuva mieltymys luonnollisiin elementteihin voisi esimerkiksi perustua tarkemmille luonnon ominaisuuksille, kuin yleisesti “luonnollisuudelle” (Joye & Van Den Berg, 2021). Kandidaatintyöni on kirjallisuuskatsaus, jossa aineistona käytän kirjallisuuskatsauksia ja yksittäisiä tieteellisiä julkaisuja.fi
dc.description.abstractIn this bachelor's thesis, I aim to investigate whether, based on studies evaluating the pleasantness of photographs, it can be argued that humans find natural landscapes and natural elements visually more pleasing than landscapes and elements influenced by human activities. As the work progresses, it is observed from the literature review by Yang and colleagues (2021) and the results of example studies (Wang, 2016; Batool et al., 2020; Batool et al., 2021; Chokor & Mene, 1992) that studies incorporating natural landscapes and natural elements are often perceived as more pleasant than purely urban landscapes. However, it is also noted that the results do not indicate the absolute superiority of natural landscapes, as landscapes influenced by human activities containing green elements perform well in studies. Additionally, I examine how evolutionary theory has sought to explain the observations of empirical research. From an evolutionary perspective, the observed consistent preferences in research results may be universally human, i.e., innate (Yang et al., 2021). I conclude that it cannot be unequivocally claimed that humans have a natural tendency to find natural landscapes aesthetically pleasing in general. Further research is needed to determine within which groups certain landscape preferences recur and what causes these recurrences. The recurring preference for natural elements observed in studies could, for example, be based on more specific features of nature than the broad concept of "naturalness" (Joye & Van Den Berg, 2021).en
dc.format.extent28
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/125187
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202312247552
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorArkkitehtuurifi
dc.programme.mcodeARTS3103fi
dc.subject.keywordestetiikkafi
dc.subject.keywordympäristöpsykologiafi
dc.subject.keywordmaisemapreferenssitfi
dc.subject.keywordluonnolliset maisematfi
dc.subject.keywordkaupunkimaisematfi
dc.subject.keywordluonnolliset ympäristötfi
dc.subject.keywordkaupunkiympäristötfi
dc.subject.keywordevoluutiofi
dc.titleLuonnollisten ympäristöjen visuaalisesti koettu suurempi miellyttävyys verrattuna ihmisen muokkaamaan ympäristöönfi
dc.titleThe visually perceived greater pleasantness of natural environments compared to human-modified environmentsen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Hintsala_Sini_2023.pdf
Size:
8.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format