Superkalanterin runkorakenteen valmistuksen läpimenoajan lyhentäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 89
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Kuisma, Aimo
Keywords
Other note
Citation