Factors affecting the adoption of a cloud analytics platform

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
Driven by the demand for more scalable, flexible and available information systems, the adoption of cloud computing by organizations has been on the rise during the last two decades. The phenomenon applies to the domain of business analytics as well, as in a world of ever-increasing demand for data-driven decision making and the competitive edge from the use of advanced analytics, organizations are looking for cloud computing to take the next step to future-proof their digital presence. Existing research has covered the topic of cloud computing adoption to answer the questions about what it is that makes organization to take on large ja costly migration or implementation processes to enable the running of their IT infrastructure in the cloud. However, the majority of this research applies to cloud computing adoption in general and not related to any particular business domain. Therefore, also the research of adoption of cloud analytics is scarce. The purpose of this thesis is to contribute to filling this research gap by finding the factors that either drive or constraint the decisions to adopt a cloud analytics platform, an all-in-one data management and analytics platform that can be rapidly provisioned and scaled according to demand on top of a cloud computing architecture. A literature review was conducted to formulate a theoretical basis for the study. In the resulting theoretical model, several technological, organizational and environmental factors were recognized to have an effect on the adoption of a cloud analytics platform. The research was conducted by using semi-structured interviews with five professionals from SAS Institute Oy, a Finnish subsidiary of the American software company SAS Institute. From the findings of the research, empirical support was found for some of the theoretical model’s factors. Additional factors that were not included in the original theoretical model were also found, and they were later added to the model. The result of this study suggests that what applies to cloud computing adoption in general is shown to also apply to the adoption of a cloud analytics platform, albeit with a few domain-specific differences.

Tarve skaalautuvammista, joustavemmista sekä saatavilla olevammista tietojärjestlemistä on johtanut siihen, että pilvilaskenta on ollut 2000-luvun aikana kasvavassa määrin osa yritysten IT-arkkitehtuuria. Tämä ilmiö näkyy myös liiketoiminta-analytiikan piirissä, kun kasvava tarve tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja edistyneen analytiikan käytön tuomasta kilpailuedusta on ohjaamassa organisaatioita hyödyntämään pilvialustoja analytiikan muuttuviin tarpeisiin. Olemassa oleva tutkimus pilvilaskennan käyttöönoton motivaatiotekijöistä keskittyy tutkimaan sitä, mikä saa organisaation ryhtymään suuriin ja kalliisiin pilvimigraatio- ja implementaatiohankkeisiin. Tutkimus keskittyy kuitenkin pilvilaskennan käyttöönottoon yleisesti, eikä rajaa tutkittavaa ilmiötä tiettyihin käyttökohteisiin. Täten myös tutkimus koskien pilvianalytiikan käyttöönottoa on niukkaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa meneillään olevaa tutkimusta tutkimalla tekijöitä, jotka vaikuttavat pilvianalytiikka-alustan käyttöönottoon joko edistävinä tai rajoittavina tekijöinä. Kirjallisuuskatsaus muodosti olemassa olevan tutkimuksen perusteella teoreettisen mallin, johon kuuluu havaittujen tekijöiden jako teknologisiin, organisaatiollisiin sekä ympäristöllisiin tekijöihin. Empiirinen tutkimus toteutettiin puoliavoimina haastatteluina viiden SAS Institute Oy:n asiantuntijan kanssa. SAS Institute Oy on samannimisen yhdysvaltalaisen analytiikkaohjelmistoja toimittavan ohjelmistoyrityksen suomalainen haarakonttori. Empiirisen tutkimuksen lopputuloksena löydettiin tekijöitä, jotka kuuluivat alkuperäiseen teoreettiseen malliin sekä tekijöitä, uusia tekijöitä, jotka lisäämällä alkuperäiseen malliin saatiin yhdistetty malli, joka vastasi asetettuun tutkimuskysymykseen. Tämän tutkimuksen lopputulos ehdottaa, että mikä on aikaisemmin pidetty pitävän paikkansa koskien pilvilaskennan käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä, pitää jossain määrin paikkansa myös pilvianalytiikka-alustan tapauksessa pienien eroavaisuuksien kanssa.
Description
Thesis advisor
Rossi, Matti
Keywords
cloud, analytics, data, business
Other note
Citation