Aivokuoren tuntovasteiden (MEG) beamformer- ja dipolimallianalyysin vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2012-08-14
Department
Major/Subject
Teknillinen fysiikka
Mcode
F3005
Degree programme
Teknillinen fysiikka ja matematiikka TFM
Language
fi
Pages
29
Series
Description
Supervisor
Parkkonen, Lauri
Thesis advisor
Hari, Riitta
Keywords
Magnetoenkefalografia, aivokuvantaminen, beamformeri, ekvivalenttidipolisovitus, tuntoärsyke, käänteinen ongelma
Other note
Citation