Koulupihat: Miten maisema-arkkitehti voi tukea lapsen kasvua koulupihasuunnittelun kautta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Koulupihalla lapset ovat herkkiä ottamaan vaikutteita ympäristöstään. Näitä asioita ovat esimerkiksi leikkivälineet, luonto, turvallisuus ja materiaalit. Lapset viettävät nuoruutensa keskeisimmät vuodet usein samassa koulussa ja samalla koulupihalla, joten tämän koulupihan laatu on oltava heidän kasvulleen ideaalilla tasolla. Joissain tapauksissa koulupihojen laatu on kuitenkin jäänyt taka-alalle ja haluttu taso on jäänyt saavuttamatta. Tämä kandidaatintyö käsittelee lapsen kasvun tukemisen tarpeita koulupihalla ja tutkii millaisilla keinoilla näitä tarpeita voidaan toteuttaa koulupihan suunnitteluvaiheessa. Työn menetelminä ovat tutkimusaineistot, käyttäjäkysely ja omakohtaisten kokemusten analyysi. Maisema-arkkitehdit voivat luoda lapsen kasvulle ideaalin ympäristön tarkan taustatutkimuksen ja perusteellisen suunnittelun avulla. Taustatöihin kuuluu erilaiset lähtökohta-analyysit, joiden avulla kohteen vahvuudet, heikkoudet, tarpeet ja mahdollisuudet tuodaan esille. Kandidaatintyön tulosten perusteella tehokkaaksi taustatyöksi on myös osoittautunut lasten mielipiteiden kuuleminen. Kandidaatintyötä varten laadittu kysely esitettiin Nöykkiönlaakson koulun 1.–3. luokkalaisille. Kyselyn tarkoitus oli tukea Nöykkiönlaakson koulun koulupihaa käsittelevää tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen tavoite on antaa työlle konkreettinen esimerkki siitä, millaisia koulupihoja on olemassa ja miten kohteiden hyvät ja huonot puolet ilmenevät. Tapaustutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella saadaan myös selville, miten näitä hyviä puolia voidaan tukea ja miten huonoja puolia voidaan karsia. Tapaustutkimuksen perusteella Nöykkiönlaakson koulun koulupiha on turvallinen ja toimiva, mutta se jättää monta asiaa parantamisen varaan. Koulupihan värimaailma, kasvillisuus ja leikkivälineet sisältävät tutkimusaineiston perusteella ongelmia, jotka vaikuttavat koululaisten yleiseen viihtyvyyteen. Lopputulokset todistuvat 1.–3. luokkalaisille laaditulla kyselyllä, jonka perusteella lapset kaipaavat alueelle monia erilaisia parannuksia. Parannukset vaihtelevat yksityiskohtaisista ja pienistä suuriin ja kattaviin. On ilmeistä, että koulupihan suunnittelussa on noudatettu virallisia säädöksiä sen turvallisuudessa. Tästä huolimatta sen sisällön yleinen viihtyisyys on ristiriidassa näiden samaisten säädöksien kanssa.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Ariluoma, Mari
Keywords
koulupiha, lasten tarpeet, suunnittelu, turvallisuus, oppiminen, näkymälinja
Other note
Citation