Project Romer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
57
Series
Abstract
This thesis presents the author’s personal process in starting to build an original autonomous social robot. The starting point is to combine the knowledge gathered during the author’s career and the time in Aalto University to design and produce a robotic prototyping platform. The first part of the thesis will briefly go through robotics history and modern robotic components. The concept of social robots is also discussed and reasons why some of the most known company produced social robots fail and why the companies behind them struggled with sustaining a long-term use-case for their products. The second part introduces the different components chosen and the development process of the platform. Most components chosen for the platform are products that anyone can buy and combine to produce a similar platform. This thesis is a documentation on the iterative process of designing and creating a version of a social robot prototyping platform, it will provide discussion on problems developing a robot and recommendations that were learned during the process in the form of what worked and what needs to be redesigned. The end result can be used for further study in the author’s interest in Human-Robot Interaction and owning a functional social robot companion.

Tämä opinnäytetyö esittelee kirjoittajan prosessin aloituksen autonomisen sosiaalisen robotin rakentamiseksi. Lähtökohta on yhdistää kirjoittajan aikaisemman uran ja Aalto-yliopistossa opiskelun aikana kertynyt osaaminen robottiprototyyppialustan suunnitteluun ja tuottamiseen. Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa käydään lyhyesti läpi robotiikan historiaa ja nykyaikaisia robotiikkakomponentteja. Työssä esitellään myös käsitettä sosiaalinen robotti ja sitä, miksi joidenkin tunnetuimmat kaupalliset sosiaaliset robotit epäonnistuvat ja miksi niiden takana olevat yritykset kamppailivat tuotteidensa pitkäaikaisen käyttötarkoituksen kanssa. Toisessa osassa esitellään valitut komponentit ja alustan kehitysprosessi. Useimmat alustalle valitut komponentit ovat tuotteita, joita kuka tahansa voi ostaa ja yhdistää samanlaisen alustan kehittämiseksi. Tämä opinnäytetyö on dokumentaatio yhden sosiaalisen robottiprototyyppialustan iteratiivisesta suunnittelu- ja kehitysprosessista, se tarjoaa keskustelua robotin kehittämisen ongelmista ja prosessin aikana opittuja suosituksia siitä, mikä toimii ja mitä vaatii lisäkehitystä. Lopputulosta voidaan käyttää jatkotutkimuksiin kirjoittajan kiinnostuksessa ihmisen ja robotin vuorovaikutukseen ja toimivan sosiaalisen robottikumppanin omistamiseen.
Description
Supervisor
Niinimäki, Matti
Thesis advisor
Niinimäki, Matti
Keywords
robotics, social robotics, electronics, HMI, 3D-printing, microcontroller
Other note
Citation