Valuuttaregiimin vaikutus markka-dollari-kurssin satunnaisprosessiin GARCH-viitekehyksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Kansantalous, Ekonometria, Tilastomatematiikka, Valuuttakurssit, Aikasarja-analyysi, Mallit, Euro
Other note
Citation