The use of narrowband network tests in broadband network testing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Kapeakaistaisessa televerkossa merkinanto pohjautuu pääosin yhteiskanavamerkinantoon. Kapeakaistaisen monipalveluverkon verkkomerkinanto eli ISDN-käyttäjäosa, testataan Sonerassa Hewlett Packardin HP37900D mittalaitteella. Testiohjelmat on kirjoitettu yhteiskanavamerkinannon testaustyöryhmän laatiman ISDN-käyttäjäosan testausohjeen perusteella. Kytkentäisen laajakaistaisen verkon merkinannoksi on ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication standardization sector) määritellyt laajakaistaisen ISDN-käyttäjäosan. Se on määritelty laajakaistaisten ISDN-keskusten väliseksi merkinantoprotokollaksi. Kapeakaistaisen ISDN-käyttäjäosan testejä voidaan soveltuvin osin käyttää laajakaistaisen ISDN-käyttäjäosan testaukseen ITU-T:n skenaarioiden I ja II mukaisilla yhteistoimintakokoonpanoilla. Skenaariossa I lähtöverkko on kapeakaistaverkko, ja osoiteverkko on laajakaistainen tai päinvastoin. Skenaarion I mukaisesti testattaessa noin 30% ISDN-käyttäjäosan testeistä on käyttökelpoisia. Skenaariossa II lähtö- ja osoiteverkko ovat kapeakaistaiset ja laajakaistaverkko toimii kauttakulkuverkkona. Skenaarion II mukaisesti noin 26% testeistä on käyttökelpoisia. Laajakaistaspesifiseen testaukseen kannattaa käyttää TTCN-kuvauskieltä (Tree and Tabular Combined Notation) tukevaa B-ISDN-simulaattoria. Tällöin voidaan TTCN-kielellä kirjoitetuista testaussuosituksista suoraan tehdä ajokelpoisia testiohjelmia.
Description
Supervisor
Laakso, Timo
Thesis advisor
Romo, Jorma
Keywords
testing, testaus, signalling, merkinanto, ISUP, ISUP, B-ISUP, B-ISUP
Other note
Citation