Ballistokardiografinen mittausjärjestelmä vuodemonitorointiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2009
Department
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
[8] + 79
Series
Abstract
Terveysteknologian kehitys tarjoaa uusia ratkaisuja ihmisten terveydentilan seuraamiseen. Terveydenhuollon kannalta erityisesti väestön ikääntyminen tulee olemaan yhteiskunnassamme merkittävä haaste. Teknologian avulla voidaan tarjota uusia ratkaisuja seurantaa tarvitsevien ihmisten ja heidän hoitajiensa avuksi. Tässä diplomityössä on kehitetty vuodeanturijärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata vuoteessa makaavan henkilön tilaa. Vuodeanturijärjestelmä perustuu pietsosähköisiin antureihin, joiden avulla mitataan ihmisen liikkeiden aiheuttamia voimia. Sydämen toiminnan seuraaminen perustuu ballistokardiografiaan (BKG), jossa mitataan sydämen toiminnan synnyttämiä voimia. Antureilta ja analogiselta mittauspiiriltä saatuja signaaleja käsitellään digitaalisesti mikrokontrollerilla, ja algoritmien avulla saadaan tietoa henkilön tilasta. Järjestelmä on pienikokoinen ja langaton, joten se on helppo asentaa. Laboratoriossa testatuilla koehenkilöillä tehdyt testit osoittivat laitteen pystyvän havainnoimaan tavoitteiden mukaisesti henkilön paikallaoloa, sydämenlyöntejä, kääntymistä ja hengitystä.

Development of health technology provides new solutions for monitoring the health of people. Concerning health care, especially the growing amount of elderly people will be a huge challenge in Finnish society. Technology can help people who need monitoring of their condition. Also nurses can take advantage of the new technology. In this Master's thesis, there have been developed a bed-monitoring system that can be used for monitoring the condition of the person lying on a bed. The monitoring system is based on piezoelectric sensors, which are used to measure the forces caused by a person lying on a bed. The monitoring of the heart is based on the ballistocardiographic (BCG) method, which measures the forces caused by the heart function. The biosignals obtained from sensors are processed in a microcontroller, and with digital algorithms it is possible to get information of the condition of a person. The measuring system is small in size and wireless, so it is easy to install. The system was tested with test persons in a laboratory, and the results show, that the system reached its goal to monitor the presence of the person in bed, his heart beats, turning in bed and respiration.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Linnavuo, Matti
Keywords
Ballistocardiography (BCG), piezoelectric sensor, bed-sensor, bedmonitoring system, Ballistokardiografia (BKG), pietsosähköinen anturi, vuodeanturi, vuodemonitorointijärjestelmä
Other note
Citation