Reaktio-diffuusioyhtälön sammumisilmiö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Matematiikka
Mcode
Mat-1
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 52
Series
Description
Supervisor
Londen, Stig-Olof
Keywords
reaction-diffusion equation, quenching, quenching set, quenching rate, blow-up, reaktio-diffuusioyhtälö, sammuminen, sammumispisteiden joukko, sammumisen nopeus, räjähtäminen
Other note
Citation