Voimayhtiön sähköresurssien hankintaprosessin tunnistaminen, kuvaaminen ja kehitysehdotusten tekeminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Vainikka, Pekka
Kaiharju, Jouni
Keywords
Other note
Citation