Stadin juhannus - suomalainen juhannus osana festivaalin visuaalista ilmettä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytteeni on toimeksiannettu produktio, jossa suunnittelin visuaalisen ilmeen Stadin juhannus -musiikkifestivaalille vuodelle 2022. Opinnäytteessäni pohdin sisällön tuomista visuaalisen ilmeeseen, tuottamatta sitä itse tapahtumalle. Tutkin miten saisin yhdistettyä suomalaisen juhannuksen visuaalista kuvastoa tapahtuman ilmeeseen samalla pitäen ilmeen popmusiikkifestivaalille tyypillisenä. Työtäni taustoitin kertomalla visuaalisen ilmeen suunnittelusta etenkin festivaalin näkökulmasta. Kerroin myös juhannukseen liittyvistä perinteistä ja esittelin juhannusta kuvastavia visuaalisia esimerkkejä eri vuosikymmeniltä. Esittelin Stadin juhannusfestivaalin ja samalla tapahtuman aiempia visuaalisia ilmeitä. Työni produktio-osuudessa kerroin työskentelypäiväkirjan keinoin visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja ajatustyöstäni ratkaisujen takana. Kävin läpi visuaalisen ilmeen eri osien suunnitteluprosessin ja lopulta tärkeimmät sovellutukset ilmeelle. Yksi työni teema on olemassa olevan brändin uudistaminen ja ilmeen jatkuvuus. Esittelin lopuksi työni, jossa juhannuksen taianomaiset elementit tuovat kiinnostavuutta ja sisältöä festivaalin visuaaliseen ilmeeseen. Tutkimukseni lopputuloksena totesin, että sisällön tuomisessa visuaaliseen ilmeeseen on kyse tasapainosta. Mielikuvia täytyy herättää, mutta tyhjiä sisällöllisiä lupauksia tulee välttää. Visuaalinen ilme on iso osa festivaalia kokonaisuutena.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Keywords
tapahtumailme, festivaali, visuaalinen ilme, visual identity, juhannus, ilmesuunnittelu
Other note
Citation