Teräsrakenteisen tornikattilarakennuksen päälle sijoitetun harustamattoman sylinterimäisen teräspiipun tuulivärähtelyt

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67 s. + liitt. 28
Series
Description
Supervisor
Rechardt, Tapani
Keywords
Other note
Citation