Content — Kirjoitus suunnittelutyökaluna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
en
Pages
0
Series
Abstract
Graafinen suunnittelu kasvaa ja muuttuu työkalujen ja tarpeiden mukaan. Painotöiden kulta-aikana, graafisen suunnittelijan työpanos sijoittui järjestyksessä sisällön tuotannon jälkeiseen vaiheeseen. Nykyään sisältö tuotetaan enenemissä määrin suunnittelu-urakan jo valmistuttua. Tämän ovat mahdollistaneet julkaisujärjestelmät, joiden avulla toimittajat ovat viimekädessä vastuussa sisällön muotoilusta. Graafisen suunnittelijan rooli muuttuu käsityöstä strategiseksi hallinnaksi. Samaan aikaan useat suunnittelijatahot ottavat enemmän vastuuta itsesisällön tuotannosta. Graafisen suunnittelijan ei tarvitse jäädä vain sisällön tuotannon reunoille. Graafinen suunnittelija kehittää toimituksellista osaamistaan jokaisessa tekemässään työssä, ja käyttää hyväksi verkostoaan luomaan sekä sisällöllisesti että visuaalisesti laadukasta työtä.

Graphic design is flexible in its nature. Designers’ roles and tools have developed through the existing of the profession. In the heydays of print publishing the role of a graphic designer was in the last parts of production. In most cases, the content was created first and the form came second, as a response to that content. These days lot of the content is added even before the design process has ended. This has been made possible by content management systems, that a give power to editors to be responsible for the final form of the content. The role of graphic designer shifts from craft to a more strategic directing. At the same time many designers take more responsible in the actual content producing. The new breed of graphic designer develops a sense of working with words and uses the networks to create both content rich and visually advanced work.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Giampietro, Rop
Keywords
Sisältö, Kirjoitus, Toimitus, Graafinen suunnittelu, Kieli, Content, Writing, Editing, Graphic Design, Language
Other note
Citation