Lämpöakun hyödyntäminen dieselmoottorin koeajossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt. 51
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli tutkia hukkaenergian hyödyntämistä lämpöakun avulla Turun Wärtsilä Diesel Oy:n tehtaalla. Alkutilanne oli se, että suurin osa dieselmoottorien koeajossa syntyvästä energiasta jouduttiin johtamaan ympäristöön. Tehtaan tarvitsema lämpöenergia tuotettiin öljykattiloilla. Työssä luotiin tehtaan energiataseesta malli, jonka avulla voitiin tarkastella lämpöakun toimivuutta tässä ympäristössä. Mallia varten piti luoda tyyppivuosi, jonka perusteella vuoden aikana tuotettuja ja kulutettuja energiamääriä pystytään arvioimaan. Tuloksena saatiin selville, että koeajossa syntyy vuodessa talteenotettavissa olevaa energiaa 29 GWh:a ja tehdas kuluttaa samassa ajassa 14 GWh:a. Koeajoissa syntyvän energian huonoja ominaisuuksia ovat suuret tehopiikit ja tuotannon ja kulutuksen eriaikaisuus. Jotta koeajoenergiaa pystytään hyödyntämään, pitää se tasata. Energian tasaukseen tässä ympäristössä paras laite on paineeton, teräksinen lämpöakku. Sillä voidaan tehokkaasti tasoittaa energiahuiput ja siirtää ne toiseen ajankohtaan. Tässä tapauksessa lämpöakulle löytyi luonteva sijoituspaikkakin: vanha kaasukellorakennus. Taloudellisten laskelmien perusteella suositeltavaksi vaihtoehdoksi osoittautui kuitenkin kaukolämpöverkkoon liittyminen ja verkon käyttö varastona. Kaukolämpövaihtoehdon taloudellisuus verrattuna lämpöakkuversioon on täysin riippuvainen sovitusta tariffirakenteesta. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että akulla aikaansaadusta käyttökelpoisesta energiasta on saatava lähes markkinahinta tai sillä on pystyttävä korvaamaan omaa energiantuotantoa.
Description
Supervisor
Korpela, Timo
Keywords
Other note
Citation