Vieraantuneisuuden viehätys: Naamioiden käyttö elokuvaohjaajan valintana, tarkasteltuna vasten Peijaiset -elokuvaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2024
Department
Major/Subject
Elokuvaohjaus
Mcode
ARTS3007
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tässä elokuvaohjauksen kandidaatin opinnäytetyössä tutkin, miten eri tavoin elokuvissa on käytetty naamioita ja valeasuja hahmonrakennuksen ja tarinankerronnan välineinä. Peilaan löydöksiä omaan opinnäyte-elokuvaani, Peijaisiin (2024), koska siinä naamiot ovat keskeisessä roolissa. Perustan tutkimuksen elokuva-aineistosta nouseville havainnoille. Aineistoon olen valinnut teoksia, joissa naamioiden käyttö on keskeinen osa tarinaa tai teemaa. Aineistoon kuuluu eri genrejä, tekijöitä, ja aikoja, jotta voin lähestyä aihetta eri puolilta. Naamiot tarjoavat erilaista symboliikkaa eri yhteyksissä.  Elokuva on visuaalinen media, jossa kuvasta saa nopean assosiaation hahmon luonteesta. Etenkin hahmoa esitellessä ensimmäisen kerran, kasvoilla on suuri merkitys siinä, miten katsoja tulkitsee kohtauksen tilannetta ja koko elokuvaa. Kun kasvot on peitetty, katsojan ja hahmon välille syntyy muuri. Etäännyttäminen kutkuttaa katsojan mielenkiintoa, kun hänelle syntyy odotus eli jännite itsensä ja hahmon välille. Myös muut hahmot muodostavat erilaisen, epäluuloisen, suhteen hahmoon, jos eivät näe tämän kasvoja kunnolla.  Naamioihin kietoutuu ajatuksia todellisesta persoonasta ja identiteetistä, sekä hahmon sisäisen maailman esiin tuomisesta symbolisesti ulkoisen kuoren avulla. Tässä kandidaatin opinnäytteessä käsittelen naamiota sekä fyysisenä objektina että sosiaalisena ilmiönä.
Description
Supervisor
Maylett, Hanna
Thesis advisor
Maylett, Hanna
Keywords
naamio, persoona, hahmonrakennus, elokuvaohjaus, essee, symboliikka
Other note
Citation