Fracture zones in the bedrock of the Helsinki city centre

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Mak-33
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Helsingin kallioperässä esiintyy lukuisia kallioruhjeita. Ruhjeiden sijainnin ja ominaisuuksien tunteminen helpottaa kalliorakennuskohteiden suunnittelua ja louhintaa. Ruhjeet ovat syntyneet kallioperässä tapahtuneiden liikuntojen seurauksena. Svekofennisen orogenian alkuvaiheessa kallio käyttäytyi plastisesti, mutta kallioperän jäähdyttyä kasvava puristusvoima aiheutti kalliomassojen murtumisen, jolloin kallion pintaosissa syntyi siirrosvyöhykkeitä. Erilaisten liikuntojen, rapautumisen, hydrotermisen muuttumisen sekä uudelleenkiteytymisen seurauksena siirrosvyöhykkeistä muodostuu vähitellen ruhjeita. Ympäristöään rikkonaisempina ruhjeet ovat kuluneet muuta kallioperää nopeammin ja näkyvät kallioperän topografiassa painanteina. Pinnanmuotoihin vaikuttavat ruhjeiden lisäksi kivilajien vaihtelu sekä jääkauden kulutus. Ruhjelaaksot määräävät pitkälti Helsingin niemen muodon. Helsingin keskustassa havaitaan kolme ruhjevyöhykkeiden pääsuuntaa, joissa ruhjeet ovat muodostuneet siirrosten alueellisten pääsuuntien mukaisesti. Ruhjeita ei yleensä päästä tutkimaan maan päältä, koska ne ovat paksujen maakerrosten peittämiä. Ruhjeista voidaan kuitenkin havaita viitteitä. Siirrosten syntyminen vaikutti myös ympäröiviin kallioihin, joten ruhjeen lähettyviltä voidaan usein havaita muun muassa lisääntyvää rikkonaisuutta tai mineraalien muuttumista. Helsingin keskustan ruhjeista on kerätty paljon tietoa, sekä tämän tutkimuksen yhteydessä että ennen sitä. Näiden tietojen perusteella tutkimuksessa on arvioitu ruhjeiden ominaisuuksia ja kulkua keskusta-alueella. Yhteenvetona on esitetty kartta Helsingin keskustan merkittävimmistä kallioruhjeista.
Description
Supervisor
Laine, Eevaliisa
Thesis advisor
Raudasmaa, Pekka
Keywords
fracture zones, kallioruhjeet, faults, ruhjeet, weakness zones, siirrokset, heikkousvyöhykkeet
Other note
Citation