Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus yrityksen ylimmän johdon bonus- ja osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Johtajat, Optiot, Kannustaminen, Tulospalkkio, Organisaatio
Other note
Citation