Monituotetislauskolonnin simulointi ja tietokonesäädön suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Department
Major/Subject
Kemian laitetekniikka|Säätötekniikka
Mcode
5.42|1.74
Degree programme
Language
fi
Pages
91 s. + liitt. 59
Series
Description
Supervisor
Virkkunen, Jouko
Keywords
Other note
Citation