Yleispätevä yksilö – Havaintoja graafisen suunnittelijan liikkeistä luovalla kentällä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorOsipow, Penni
dc.contributor.authorMettälä, Heidi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorOsipow, Penni
dc.date.accessioned2020-06-28T15:04:41Z
dc.date.available2020-06-28T15:04:41Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö tarkastelee esseistisen pohdinnan kautta graafisen suunnittelijan kaltaisen luovan toimijan positiota postmodernin muotoilun diskurssissa. Esseen keskiössä on suunnittelijan pyrkimys irtautua yhtäältä ammatillisen identiteetin määrittämistä reunaehdoista, toisaalta yksilökeskeisestä ammatillisesta narratiivista. Työ kuvaa graafista suunnittelijaa prekaarin toimijuuden ja jälkimodernistisen murroksen ohjaamana geneerisenä hahmona ja näitä hahmoja edelleen joukkona tai kollektiivina. Tarkastellessaan kirjaa tai kirjallista julkaisua alati uusiutuvana formaattina ja itseisarvoltaan yhteisöllisenä objektina, johon yksilö projisoi subjektiivisia merkityksiä, essee pyrkii hahmottamaan tällaisen median ja tekstuaalisen materian keskinäistä vuoropuhelua. Keskeisen tutkimuskysymyksen asettaa myös hypoteesi taiteelliseen julkaisuun ja tekijyyteen liittyvän dualismin hälvenevästä merkityksestä anonyymin tai pseudonyymin praktiikan yhteydessä. Opinnäytetyö liikkuu pohdinnassaan poikkitieteellisesti- ja taiteellisesti luovilta aloilta modernin filosofian, sosiologian ja psykologian kaltaisten tieteiden kontekstiin, kooten graafisen suunnittelijan trangressiivista, sekä individualismista etääntyvää toimijuutta tukevaa teoreettista viitekehystä.fi
dc.format.extent30
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45291
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202006284247
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorVisuaalisen viestinnän muotoilufi
dc.subject.keywordpostmodernismifi
dc.subject.keywordtekijyysfi
dc.subject.keywordkirjoittaminenfi
dc.subject.keywordprekariaattifi
dc.subject.keywordkriittinen suunnittelufi
dc.subject.keywordtaiteellinen tutkimusfi
dc.subject.keywordanonyymifi
dc.subject.keywordpseudonyymifi
dc.titleYleispätevä yksilö – Havaintoja graafisen suunnittelijan liikkeistä luovalla kentälläfi
dc.titleThe universal individual – Observations on designer's movements on the creative fielden
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files