Kaksoisviirapaperikoneen arkinmuodostusprosessin simuloiminen kahden pisteen reuna-arvotehtävän ratkaisumenetelmiä käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Blomberg, Hans
Keywords
Other note
Citation