Sulfaatti- ja SAP-sellutehtaan likaisten lauhteiden kartoitus, käsittely ja mahdollisuudet kierrätykseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
Puu-23
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Gullichsen, Johan
Thesis advisor
Hynninen, Pertti
Keywords
Other note
Citation