Skills Needs in the Energy Sector in 2015

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPeltonen, Heli
dc.contributor.authorKoskenrouta, Laura
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorPirilä, Pekka
dc.date.accessioned2020-12-04T19:33:56Z
dc.date.available2020-12-04T19:33:56Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTässä työssä on pyritty selvittämään, minkälaisia osaamistarpeita energia-ala tulee kohtaamaan seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Tavoitteena on tuottaa tietoa työn toimeksiantajan, Energiateollisuus ry:n koulutustoimikunnan, tarpeisiin sen toiminnan tehostamiseksi ja painopisteiden määrittämiseksi. Tiedon välittäminen opetussektorille auttaa kehittämään alan koulutusta paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Lisäksi tieto palvelee energia-alan yrityksiä henkilöstösuunnittelun apuvälineenä. Taustaksi osaamistarpeiden käsittelylle on ensin käyty läpi sähkömarkkinoiden lähihistoriaa ja muuttumista staattisesta monopolialasta dynaamiseksi, kilpailluksi alaksi. Sitten esitellään energia-alan henkilöstöä tilastotietojen valossa koko alan tasolla sekä energia-alaa tukevaa koulutusta. Eri toimialoja ja niiden erityispiirteitä käydään läpi omassa luvussaan ennen tutkimuksen tuloksia käsittelevää osaa. Osaamistarpeita käsitellään toimialoittain, eli sähkön ja lämmön tuotannon, sähköverkkotoiminnan sekä sähkökaupan näkökulmista. Muutostekijöiden vaikutukset painottuvat toimi- aloilla eri tavoin. Tutkimuksen tulokset perustuvat ennen kaikkea eri toimialojen asiantuntijaedustajien koottuihin näkemyksiin kunkin toimialan kehityssuunnista ja siitä, miten kehitys konkretisoituu osaamistarpeina. Ensin kerättiin taustatietoa avoimin teemahaastatteluin. Näiden perusteella päätettiin tehdä syventävä kysely jakeluverkkoyhtiöille. Kaikkien toimialojen osaamistarpeita käsiteltiin erityisessä workshop-tilaisuudessa. Osaamistarpeilla on kaksi suurta linjaa: vanha ja uusi osaaminen. Väestön ikääntyminen aiheuttaa energia-alalla lähivuosina suuren luonnollisen poistuman, jonka korvaamiseen tarvitaan uutta työvoimaa. Erityisesti työntekijätason tehtävien eli alan perustoimintojen osaamisen suhteen tämä tulee olemaan haaste yhtiöille, jotka kilpailevat muiden alojen kanssa niukkenevasta työvoimasta. Tässä työssäoppimisen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen on avainasemassa. Lisäksi alan imagon parantamiseen täytyy panostaa. Uudet osaamistarpeet liittyvät sähkömarkkinoiden avautumiseen. Pelkkä insinööriosaaminen ei enää riitä, vaan yhtiöt tarvitsevat erityisesti kaupallista ja tietoteknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja menestyäkseen vapailla markkinoilla. Lisäksi alan rakenteiden kehittyminen kohti verkottunutta yhteistyömallia vaatii yhtiöiltä esimerkiksi palvelujen oston osaamista ja monitoimijaympäristön hallintaa.fi
dc.format.extent70+7
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92837
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451672
dc.language.isofien
dc.programme.majorEnergiatalous ja voimalaitostekniikkafi
dc.programme.mcodeEne-59fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleSkills Needs in the Energy Sector in 2015en
dc.titleEnergia-alan osaamistarpeet 2015fi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_12073
local.aalto.idinssi29064
local.aalto.openaccessno
Files