Improve release and deployment management by using Software as a Service solution

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
ETA3003
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
56+7
Series
Abstract
The purpose of this thesis was to research how to improve delivery of new software versions to end users. The goal is to be able continuously release new versions to end users, like customers. Continuous delivery product was placed top of cloud infrastructure. This thesis is divided to two different main parts: First how good cloud infrastructure can be built in company's internal network and what was wrong in existing solution. Secondly, is the chosen continuous delivery product good enough and what can be still improved in application delivery process. Cloud infrastructure was first built to company's internal network. However, the cloud solution was poor and it did not support good self-service stylish management. Self-service interface is one of the key methods in cloud computing. That was the reason to choose second cloud infrastructure Amazon EC2 which is one of the leaders in cloud computing in the world. Finally, internal cloud solution was compared to Amazon EC2 solution and NIST cloud computing guidelines. Continuous delivery product was chosen before this thesis was written. However, it is a good product according to comparison to continuous delivery guidelines. In order to achieve more performance from continuous delivery product, application delivery process should be re-organize and one idea is in this thesis.

Tämän diplomityön tavoite on tutkia kuinka jatkuvan toimituksen tuotetta voidaan kehittää yrityksessä. Jatkuvan toimituksen tuote sijoitettiin pilvipalveluun. Tämä diplomityö jakautuu kahteen pääosaan: ensimmäiseksi, kuinka hyvä pilvi-infrastruktuuri voidaan rakentaa yrityksen sisäverkkoon ja olemassaolevien ongelmien paikantaminen nykyisessä ratkaisussa. Toiseksi, onko valittu jatkuvan toimituksen tuote tarpeeksi laadukas vai onko vielä joitain asioita, joita voidaan kehittää uuden ohjelmistoversion toimituksessa. Pilvi-infrastruktuuri rakennettiin ensin yrityksen sisäverkkoon. Pilviratkaisun huomattiin kuitenkin pian olevan riittämätön eikä se täyttänyt tämän työn tavoitteita. Itsepalvelurajapinta on yksi tärkeimmistä elementeistä pilvilaskennessa, ja tämän ominaisuuden puuttuminen aiheutti vaihtoehtoisen palvelun hakemisen. Pilvipalvelu rakennettiin uudelleen Amazon EC2 -alustalle, joka on yksi maailman johtavista pilvipalvelun tarjoajista. Lopuksi sisäistä pilviratkaisua verrattiin sekä Amazon EC2 -toteutuksen että NIST-pilvilaskennan ohjenuoriin. Jatkuvan toimituksen tuote oli jo valittu ennenkuin tämä diplomityö kirjoitettiin. Tuote oli kuitenkin erittäin hyvä ja mahdollisti sen mitä siltä vaadittiinkin. Jos kuitenkin haluttaisiin enemmän tehoa ja hyötyä irti tästä työkalusta, tulisi yrityksen tehdä muutoksia sovelluksen toimitusprosessiin ja muokata siitä tehokkaammin toimiva.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Päivinen, Mikko
Keywords
cloud computing, continuous delivery, software-as-a-service, api, self-service
Other note
Citation