Ekologinen siirtymä luonnon monimuotoisuuspolitiikassa : Biodiversiteettiareenan 2021 tulokset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Commissioned report
Date
2022-01-13
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Ympäristöministeriön julkaisuja, Volume 2022, issue 1
Abstract
Ekologinen siirtymä viittaa järjestelmätason muutoksiin kohti kestäviä toimintatapoja sosiaalisissa, taloudellisissa ja teknologisissa järjestelmissä. Kyse on yhteiskunnan rakenteellisesta muutoksesta, joka kohdistuu luonnon monimuotoisuuden kadon juurisyihin, kuten demografisiin ja sosiaalisiin, ekonomisiin ja teknologisiin, sekä institutionaalisiin ja hallinnollisiin tekijöihin. Ympäristöministeriön koollekutsuma ja yhdessä Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa järjestämä Biodiversiteettiareena kutsui keväällä 2021 joukon eri alojen asiantuntijoita osallistumaan neljän työpajan sarjaan, jossa käsiteltiin ekologisen siirtymän edellytyksiä, vaatimuksia ja vaikutuksia Suomen näkökulmasta. Samalla tuotettiin tukimateriaalia Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman valmistelun pohjaksi. Työ toteutettiin murrosareenamenetelmällä, jossa muodostetaan visio kestävän tulevaisuuden tavoitetilasta ja rakennetaan tavoitetilaan johtavia muutospolkuja sekä tunnistetaan poluilta olennaisia toimenpiteitä ja vuorovaikutuksia.

The ecological transition refers to systemic changes towards sustainable practices in social, economic and technological systems. It is concerned with structural changes that address the root causes of biodiversity loss, including demographic and social, economic and technological, and institutional and governance factors. The Biodiversity Arena convened by the Ministry of the Environment and organised together with the Aalto University in spring 2021 brought together a large number of experts from different sectors in a series of workshops to discuss the conditions, requirements and impacts related to the ecological transition from Finland’s perspective. At the same time, support material was produced for the preparation of a national strategy and action plan for the conservation and sustainable use of biodiversity. The work was carried out using the transition arena method, in which a vision of a sustainable future as the target is formed, paths of change that lead to the target state are built, and key measures and interactions along these paths are identified.
Description
Keywords
Other note
Citation
Hyysalo , S , Lähteenoja , S , Marttila , T , Savolainen , K , Auvinen , A-P , Lukkarinen , J , Närhi , J , Lehtomäki , J , Lonkila , K-M , Niikkonen , K , Ojala , O & von Weissenberg , M 2022 , Ekologinen siirtymä luonnon monimuotoisuuspolitiikassa : Biodiversiteettiareenan 2021 tulokset . Ympäristöministeriön julkaisuja , no. 1 , vol. 2022 , Ympäristöministeriö , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-206-8 >