Lämpötilan, rikkihapon ja neutraalisuolojen vaikutus villan värjääntyväisyyteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1937
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
118 s. + litt. 5
Series
Description
Supervisor
Palmén, John
Keywords
Other note
Citation