Designing Principles for Services Using Continuous HTTP Connection

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
91 s. + liitt.
Series
Abstract
Diplomityö keskittyy reaaliaikaiseen tiedonvälittämiseen HTTP-yhteyttä käyttäen. Perinteiset ratkaisut, joita tämän hetkisessä internetissä käytetään, esitellään. Myös verkko-, asiakas- ja palvelinkomponentit käydään lävitse. Diplomityössä esitellään uusi menetelmä reaaliaikaisen tiedon välittämiseen internetissä. Menetelmä, jonka Contastic Oy on kehittänyt, kutsutaan jatkuvaksi HTTP-yhteydeksi. Menetelmä käyttää Internetissä yleisesti käytettyjä tekniikoita, kuten HTTP-protokollaa, HTML-kieltä, script-kieliä jne. Näitä tekniikoita käytetään tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Jatkuvaa HTTP-yhteyttä käytettäessä palvelin tekee kauan kestävän vastauksen asiakkaan pyyntöön. Asiakkaalle tämä näyttää yhdeltä pitkältä vastaukselta, aivan kuten normaalissa HTTP-vastauksessa. Vastaus kuitenkin koostuu useista osista, joita palvelin luo reaaliajassa. Vaikka jatkuva HTTP-yhteys käyttää yleisiä tekniikoita, se asettaa vaatimuksia palvelun suunnitteluun. Jatkuva HTTP-yhteys asettaa vaatimuksia verkkokomponenteille, asiakaspäätelaitteille ja palvelimille. Lisäksi jatkuvassa HTTP-yhteydessä vastauksen rakenne on tarkkaan määritelty. Nämä palvelun suunnitteluun vaikuttavat asiat on käsitelty tässä diplomityössä.
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Thesis advisor
Elonen, Pertti
Keywords
continuous HTTP connection, jatkuva HTTP-yhteys, real-time, palvelin, server, palvelut, services, reaaliaikainen
Other note
Citation