Optimization methods in filter design

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHonkala, Mikko
dc.contributor.authorNurminen, Pirkko-Liisa
dc.contributor.departmentRadiotieteen ja -tekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorValtonen, Martti
dc.date.accessioned2020-12-23T12:28:12Z
dc.date.available2020-12-23T12:28:12Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractThe aim of this work was to compare different optimization methods in filter design. An elliptic band pass filter was optimized. The filter met specifications when components were ideal, but not with lossy components. Optimization methods that were used were steepest descent method, four different conjugate gradient methods, minmax method, method of Nelder and Mead and method of Hooke and Jeeves. Optimization was done with APLAC Circuit Simulator. Method of Nelder and Mead turned out to be fast and reliable, while gradient methods were slower but also reliable. Method of Hooke and Jeeves needed adjusting parameters before the specifications were met. Minmax method did not meet the specifications with any parameter values that were used.en
dc.description.abstractTyön tavoitteena oli vertailla optimointimenetelmiä suodatinsuunnittelussa. Optimoitavana oli elliptinen kaistanpäästösuodatin, joka ideaalisena toteutti annetun porttikuvion, mutta häviöllisenä ei. Käytetyt optimointimenetelmät olivat jyrkimmän alenemisen menetelmä, neljä erilaista konjugaattigradienttimenetelmää, minimaxmenetelmä, Nelderin ja Meadin menetelmä ja Hooke ja Jeevesin menetelmä. Optimointi tehtiin APLAC-piirisuunnitteluohjelmistolla. Nelderin ja Meadin menetelmä osoittautui nopeaksi ja luotettavaksi, gradienttimenetelmät olivat selvästi hitaampia, mutta myös luotettavia. Hooken ja Jeevesin menetelmä edellytti parametrien muuttamista sopiviksi, ennen kuin optimointitavoitteet saavutettiin. Minimaxmenetelmällä suodatinta ei saatu optimoitua porttikuvioon millään käytettyjen parametrien arvoilla.fi
dc.format.extent[6] + 46
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98158
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122356985
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeoreettinen sähkötekniikkafi
dc.programme.mcodeS-55fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordfilter designen
dc.subject.keywordsuodatinsuunnittelufi
dc.subject.keywordoptimizationen
dc.subject.keywordoptimointifi
dc.subject.keywordoptimization methodsen
dc.subject.keywordoptimointimenetelmätfi
dc.subject.keywordgradient methodsen
dc.subject.keywordgradienttimenetelmätfi
dc.subject.keywordminimaxen
dc.subject.keywordNelder-Meaden
dc.subject.keywordHooke-Jeevesen
dc.subject.keywordAPLACen
dc.titleOptimization methods in filter designen
dc.titleOptimointimenetelmät suodatinsuunnittelussafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_92231
local.aalto.idinssi39961
local.aalto.openaccessno
Files